Program CPD sempena AGM ke-13

Sempena Mesyuarat Agung Tahunan Ke-13, MPHM akan mengadakan Program CPD sebagai pencerahan untuk Pengamal menyentuh perkara penting dalam meningkatkan profesionalisma Pengamal Homeopathy.

Maklumat lanjt dan borang pendaftaran boleh diperolehi di sini