PERUTUSAN PRESIDEN

Saya dengan rendah hati mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat berkumpul untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan...

Lanjutan

BERITA & AKTIVITI

thumb
July 26, 2016

PENGEMUMAN AWAM : “HOMEOPATHIC VACCINE”

Lanjutan
thumb
June 6, 2016

Kata Aluan Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia

Lanjutan
thumb

Kata Alaun YB Presiden CUCMS

Lanjutan
thumb

Kata Aluan Presiden Majlis Perubatan Homeopathy Malaysia

Lanjutan
thumb

Kata Aluan YB Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia

Lanjutan
thumb
April 7, 2016

Muat turun Borang Program CPD MAT-15

Lanjutan
thumb
April 21, 2015

International Applied Homeopathy Workshop

Lanjutan
thumb
April 10, 2015

Muat turun Borang Program CPD MAT-14

Lanjutan
thumb
March 4, 2014

Muat turun borang-borang berkaitan Yuran, Keahlian dan Bayaran

Lanjutan
thumb
February 27, 2014

Program CPD sempena AGM ke-13

Lanjutan